Black lotus tattoo studio
o studiu
galerie
informace  >>>
naše služby
 
TATTOO FLASH vorlagen
   
language
   
  BLACK LOTUS
tattoo & piercing studio
Masarykova 57
Teplice

>>>  e-mail  <<<

+420 602 845 908

Tätowierer Martin spricht deutsch und englisch

Tattoo artist Martin speaks english and german
Partnerské weby:
www.tattoo-zwickau.de
www.grafstudio.cz
  Design by www.mojestranky.eu
 
Historie tetování
(pro zajímavost byl následující článek bez úprav převzat z Ottovy encyklopedie odborných vědomostí, svazek XXV z konce předminulého století)

Tétování, tetovování, tatuování, (německy Tättowieren, angl. tattooing, franc. tatouage ) od tahitského tatau, zvyk rozšířený téměř u všech národů, který záleží v tom, že kůže lidská ozdobuje se výkresy rázu ornamentálního neb symbolického způsobem tímto: ostrým nástrojem provádějí se do kůže zářezy nebo body, jež spojují se ve výkres, který pak natře se barvou, pokud možno trvalou. Kontury provádějí se trnem, ostrým dřevem, lasturami, přiostřenými zuby, jehlami kostěnými neb železnými, za barvivo tmavé používá se uhlí, sazí nebo popela rozdělaného ve vodě v hustou kaši, neb střelného prachu, po nichž kůže zbarví se černě až temně modře, za červené barvivo používá se rumělky neb červené hlinky. T. má u národů méně kulturních patrně hlavně účel okrasný, neboť výkresy pokrývající části těla šatem nepokryté, prováděny jsou způsobem tím, aby nahotu zakrývaly a tvary více k platnosti přiváděly; pokud prvotně pověrečný a náboženský moment při něm měl úlohu, nelze určiti s jistotou. U přemnohých národů t. stalo se závazným obřadem náboženským a společenským a provádějí je kněží na mládeži dosahující pohlavní dospělosti za obřadů krutých, v nichž mládež má podati důkaz o své zdatnosti a otužilosti. T.platí pak za známku mužnosti a schopnosti k manželství; různý způsob t. označuje rodovou příslušnost (totem), náboženský význam tu a tam též vystupuje zřetelně, slouží k označení společenských tříd, za znak náčelníkův a odznak za zdatnost válečnou. Národové barvy velmi temné, Australci, Melanésané a Negři afričtí mají zvyk od t. poněkud se lišící, totiž nařezávají si kůži širokými, hrubými jizvami, které často uměle zvětšeny, více do očí bijí, než na tmavé kůži příliš neznatelné temnomodré ozdoby t. pravého. U kmenův Okeánie, u Australanův, u amerických domorodcův i u kmenův afrických převládají výkresy geometrické, neb arabesky, u Malajův a u Japanců převládá ráz figurální. U většiny domorodcův amerických více než t. jednoduché přichází k platnosti pomalování těla, u Ainův a Aleuťanů, ženy tétují si pouze svrchní ret na způsob silného kníru, Eskimáci a Čukčové mají zvláštní způsob prorývání kůže. Rozvoje velmi pozoruhodného dosáhlo t. u některých kmenů polynéských a zejména Maorů novozélandských, kteří hlavně tváře ozdobují složitě.s přesností a rozmanitostí své ornamentiky, u Japanců napodobením různého druhu šatstva rozmanitou barvitostí. U národů evropských t. vyskytuje se ještě dosti hojně, obmezuje se však většinou na vrývání různých symbolů do paží, prsou a zad; pozbylo již úplně svého původního významu a jeví se zejména u tříd méně vzdělaných; vojáci, lodníci i řemeslníci hojně ho používají, podle Lombrosa rozšířeno je u zločinců ve zvyku velmi nápadně. V zemích balkánských udrželo se t. (náboženských symbolů) nejvíce mezi katolíky Srbochorvaty a Albanci, kde má patrně původ svůj v středověkých útiscích katolictví. Tétují tu staré ženy (vješte žene),obřad jmenuje se nabocati križ. Původ t. jest prastarý. Sophus Müller dokazuje, že již člověk diluviální v jeskynním období tétoval se rudou hlinkou (nálezy misek třecích a hlinky). Starověcí spisovatelé připomínali t. u Thráků, kde sloužilo za odznak důstojenství, u Dáků, Sarmatův a Agathyrsů, v Anglii udrželo se až do opanovaní normanského. U židů bylo Mojžíšem zakázáno na rozdíl od okolních kmenů, zejména Assyrů. U beduinů t. až dosud pokládáno je za zvláštní ozdobu žen. U starých křesťanů symboly náboženské bývaly vtétovány, zejména poutníci do Svaté země odnášeli si vytétované symboly na důkaz toho, že skutečně pouť svou vykonali.
 
     
     
CZ DE GB